بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

by Administratorin , on سپتامبر 25, 2017
خرید

چكيده :

مقدمه : امروزه در نظر گرفتن مفاهيم نظري و كاربردي مطالعات مرتبط با رابطه هيجان و شناخت و نيز يافته هاي پژوهشي حوزه هوش هيجاني، همچنين رضامندي زناشويي و رابطه ساختاري بين اين دو مفهوم ، دست مايه و مبنايي براي طرح ريزي راه بردها و برنامه هاي پيش گيري از ناسازگاري زناشويي است .

خرید

6 Sales

Share Now!

اطلاعات محصول

  • Released
    :

    سپتامبر 25, 2017

  • Last Updated
    :

    دسامبر 6, 2020

Share Your Valuable Opinions