برای ارسال نظرات و پیشنهادات خود میتوانید از طریق فرم زیر اقدام کنید. در صورتی که پیام شما نیاز به پاسخ دارد، ایمیل یا شماره تماس خود را حتما وارد کنید.

1- برای پیگیری خریدهای خود، حتماً عنوان فایل و شماره رسید مربوطه را اعلام نمایید.

2- هم چنین در صورتی که پرداخت انجام شد، ولی به هر دلیل (اعم از قطعی اینترنت، بستن صفحه و …)، امکان دانلود فایل میسر نگردید، از طریق منوی پیگیری خرید، می توانید نسبت به دریافت مجدد فایل خریداری شده، اقدام نمایید.

در هر ساعتی از شبانه روز، می توانید از طریق ارسال پیامک و یا ایمیل، موارد درخواستی خود را اعلام نمایید.


    نظرات با ارزش خود را به اشتراک بگذارید